Legezko oharra


Data: 2022ko urtarrilak 19

WEBGUNEA ERABILTZEKO ZEHAZTAPEN ETA BALDINTZAK www.laganaderiafamiliarsostenible.es /com

1.- WEBGUNEAREN TITULARTASUNA

Indarrean dagoen legediarekin bat etorriz (Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko Zerbitzuen uztailaren 11ko 34/2002 Legea, EBko 679/2016ko Erregelamendua, Datu Pertsonalen Babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzko abenduak 5eko 3/2018 Lege Organikoa, baita edozein unetan aplikatu beharreko beste edozein arautegi ere), webgune honen: www.laganaderiafamiliarsostenible.es/com (aurrerantzean, Webgunea) Erabiltzaileei honakoa jakinarazten diegu:

KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L, Webgunearen titularra da.

KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L-k honako egoitza du: Mikeletegi pasealekua 55, Donosti 20009. Bere honakoa da: IFK B31684020 eta Gipuzkoako Merkatal Erregistroko 1820. Liburukian, 43. folioan, Hoja SS-17285. orrian dago inskribaturik.

Harremanetan jartzeko helbide elektronikoa: Ccantero@kaiku.es

Harremanetan jartzeko telefonoa: (+34) 943 117 000

Hemen deskribaturiko zehaztapen eta baldintzen helburua Webgunearen sarbide eta erabilera erregulatzea da, baita Erabiltzaileei haren bidez KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L-k eskaintzen dituen zerbitzuei buruzko informazioa ematea eta horiek erregulatzea ere.

2.- ERABILTZAILEAK

Webgune honen sarbide eta erabilerak Erabiltzaile egoera egozten du.

Webgunera sartzean, Erabiltzaileek Lege Oharra eta Pribatutasun Politika onartzen dituzte. Zehaztapen eta baldintza horiek osotasunean edo partzialki beste batzuengatik ordezkatuak izango balira, zehaztapen eta baldintza berriak onartutzat emango dira hemen adierazi bezala jardutean.

Erabiltzaileak dira Webgunearen edukien erabileraren erantzule bakarrak.

Aipatutako Zehaztapen eta Baldintzei buruzko dudarik izatekotan, Erabiltzaileak e-mail bat bidali dezake honako helbide elektronikora: Ccantero@kaiku.es

3.- WEBGUNEAREN ERABILERA

Webguneak sarbidea ematen die erabiltzaileei Interneteko informazio eta atal anitzetara (aurrerantzean “Edukiak”) guztiak KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L., edo/eta “FAMILIA ETA KOOPERATIBA ABELTZAINTZAREN ALDAKETA JASANGARRIAREN PROIEKTUA” partzuergoaren barruan dauden kideei (aurrerantzean Bazkideak).

Erabiltzaileak Webgunearen erabileraren erantzukizuna onartzen du. Erantzukizun hori Eduki jakin batzuetara sarbidea lortzeko behar den erregistrora ere hedatzen da. Erregistro horretan Erabiltzailearen erantzukizuna izango da egiazko eta legezko informazioa ematea.

KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L. eta haren Bazkideak fede onez jarduten duten arren, ez dute erantzukizunik ezango Eduki horien kalitatetik, fidagarritasunetik, zehaztasunetik edo zuzentasunetik ondorioztatutako erreklamazioen aurrean.

Erabiltzaileak KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L-k Webgunearen bitartez eskaintzen dituen Edukiak era egokian erabiltzeko konpromisoa hartzen du. Erabiltzaileak KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L-k Webgunearen bitartez eskaintzen dituen Edukiak era egokian erabiltzeko konpromisoa hartzen du. Jarraian, adierazpen gisa, baina mugatu gabe, erabilpen ezegokitzat hartzen diren hainbat portaera aipatuko dira: (i) eduki, iruzkin edo propaganda arrazistak, xenofoboak, pornografikoak, terrorismoaren apologia egiten dutenak edota gaztaro, haurtzaro edo giza eskubideen aurkakoak direnak hedatzea; (ii) legez kanpoko, bidegabeko edo onustearen, moralaren, ohitura onen eta/edo ordena eta segurtasun publikoaren kontrako jardueretan erortzea; (iii) kalte fisikoak eta logikoak sortzea KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L. edo haren Bazkideengan, erakunde kolaboratzaileetan edo hirugarren pertsonengan edo sistema horiek manipulatzea edo sarean birus informatikoak sartzea edo aurrean aipatutako kalteak sor ditzaketen beste edozein sistema fisiko edo logiko; (iv) beste Erabiltzaile batzuen posta elektronikoan sartzen ahalegintzea eta, sartuz gero, horiek erabiltzea edota haietako mezuak aldatzea edo manipulatzea edo haien pribatutasun, intimitate edo beste edozein oinarrizko eskubide urratzea edo Erabiltzaileei Webgunerako sarbidea galarazten edo oztopatzen duten edozein jarduera burutzea; (v) edozein bitarteko edo euskarri erabiliz KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L. edo haren Bazkideen, erakunde kolaboratzaileen edo edozein hirugarrenen eta bereziki jabego intelektualarekin edo industrialarekin lotutako edozein eskubide hausten duen edozein iruzkin edo/eta eduki sartzea, biltegiratzea edo hedatzea; (vi) Webgunearen bidez eskainitako Edukiak Zehaztapen eta Baldintzek, Pribatutasun Politikak eta zerbitzu eta/edo eduki jakin bat erregulatzen duten baldintzek hitzartutakoaren aurka erabiltzea; (vii) Edukiak informazio propioa edo hirugarrenena sustatzeko, saltzeko, kontratatzeko edo zabaltzeko erabiltzea, KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L-ren edo haren Bazkideen aurretiko idatzizko berariazko baimenik gabe.

4.- JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

Edukiak KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L. edo/eta haren Bazkideenak edo/eta lotutako enpresenak edo hirugarrenenak, erakundeak zein pertsona-bakarrak, dira eta jabego industrial edo intelektualarekin lotuta indarrean dauden legeek babesten dituzte.

Erabiltzaileak Jabego Intelektualarekin eta Industrialarekin lotutako eskubideak errespetatzeko konpromisoa hartzen dute.

Halaber, erabiltzaileek ezingo dute Eduki osoa edo haren zati bat edo Webgune honen diseinua erabili, zabaldu, banatu, argitaratu, esportatu, ustiatu, erreproduzitu edo kopiatu, KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L-ren edo haren Bazkideen aurretiko idatzizko berariazko baimenik gabe.

Erabiltzaileek Edukien bidez egindako iruzkinak, kontsultak, iradokizunak, etab. Webgune honetan edo beste edozein bitartekotan egindako iradokizun edo iruzkinekin lotutako erabilira, banaketa, esplotazio, esportazio, argitalpen, difusio edo erreprodukzio eskubideak KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L. edo/eta haren Bazkideei lagako zaie, esklusiboki eta modu aldakorrean, lurralde edo denbora mugarik gabe eta doan. Horiek aldatu egin ahal izango ditu, eta erabiltzaileek ez dute kalte-ordainik, konpentsaziorik, itzultzerik edo tarifa zein beste eskubide ekonomikoren ordainketarik jasoko.

5.- DATU PERTSONALAK BABESTEKO POLITIKA

Webgunearen erantzule eta titularra den KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L-k, momentu oro Izaera Pertsonaleko Datuen Babesari buruz indarrean dauden arautegi eta legediak eta bereziki EBko 679/2016 Erregelamendua baita edozein unetan aplikatu beharreko beste edozein legedi ere betetzen dituela jakinarazten die haren Erabiltzaileei, datu pertsonalen erabilera eta tratamendu egokia bermatzen dela zainduz.

Webguneko edozein formulario, blog edo Edukitan bere datuak ematean, Erabiltzaileek Datuak Babesteko Politika edo Pribatutasun Politika onartzen dute.

Merkataritza-mezuak

Aplika daitekeen legediak eta zehazki Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko Zerbitzuen uztailaren 11ko 34/2002 Legean xedatutakoaren arabera, KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L-k Erabiltzaileari bere helbide elektronikoa merkataritza-helburuekin erabiltzeko baimena eskatzen dio momentu oro.

6.- ERANTZUKIZUNAK

KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L. eta haren Bazkideak ez dira inolaz ere erantzule izango, azalpen gisa eta mugatu gabe, edozein Edukien akatsetatik edo Webgune honetako omisioetatik, kalitatezko erabilgarritasun tekniko ezagatik, fidagarritasun, hedapen, egiazkotasun eta baliagarritasun ezagatik ondoriozta litezkeen kalteen aurrean, hori guztia saihesteko neurri teknologikoak hartu diren arren.

Erabiltzaileak Webgunearen erabileraren erantzukizuna onartzen du. Erantzukizun hori eduki jakin batzuetarako sarbidea lortzeko behar den erregistrora ere hedatzen da. Erregistro horretan Erabiltzailearen erantzukizuna izango da egiazko eta legezko informazioa ematea.

KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L-k Erabiltzaileek Webgunean argitaratutako bere ustez ezegokiak diren iruzkin edo eduki guztiak kentzeko edo Erabiltzaileari berehala kentzea exijitzeko eskubidea izango du. Era berean, KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L edo haren Bazkideak edo hirugarren batek eskatuta, Zehaztapen eta Baldintza hauek betetzen ez dituzten Erabiltzaileei Webgune honetara eta/edo eskainitako Edukietara sarbidea ukatu edo kentzeko eskubidea ere izango du.

KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L-k eta haren Bazkideak Zehaztapen eta Baldintza hauetan xedatutakoa urratuz erabili, hedatu, banatu, argitaratu, esportatu, ustiatu, erreproduzitu edo kopiatu diren eta Webgunearekin erlazioa duten edozein esteka, iruzkin edo eduki berehala kentzeko eskaera egiteko eskubidea izango du.

Halaber, KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L.-k Webgunera edo/eta bertan eskaintzen diren zerbitzuetara sarbidea ukatzeko edo kentzeko eskubidea izango du Baldintza hauek betetzen ez dituzten erabiltzaileek aurretik abisatu beharrik gabe, berak erabakita edo Bazkideek eskatuta.

Webgunearen erabiltzaileak pertsonalki erantzun beharko du KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L.-ri edo/eta haren Bazkideei edo/eta beste erabiltzaileren bati edo hirugarren bati Baldintza hauek ez betetzeagatik ondorioztatutako edozein kalteren aurrean.

7.- EGUNERATZE ETA ALDAKETAK

KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L-k edozein momentutan eta aurretiko abisurik gabe Zehaztapen eta Baldintza hauek, baita Pribatutasun Politika ere, legedi berrietara egokitu edo erabaki korporatibo estrategikoengatik moldatzeko eskubidea izango du. Halaber, Webgunearen Edukiak erabili nahi dituen bakoitzean hauek kontsultatzea gomendatzen dio Erabiltzaileari.

8.- ESTEKAK

KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L-k ez du inolako kasutan hark kudeatzen ez duen webguneetarako esteketan edo hiperesteketan dauden edukien ardurarik hartuko, ezta hiperesteka horietan edo Interneteko beste guneetan dauden material edo informazioen eskuragarritasun tekniko, kalitate, fidagarritasun, zehaztasun, zabaltasun, egiakotasun eta baliotasunik bermatuko.

9.- APLIKA DAITEZKEEN LEGEDI ETA JURISDIKZIOAK

KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L eta Erabiltzailearen arteko erlazioari indarrean dagoen Espainiako araudian ezarritakoa aplikatuko zaio eta edozein motatako eztabaida Donostia (Gipuzkoa) hiriko Auzitegietara eramango da.

10.- PRIBATUTASUN POLITIKA

Ikusi FAMIILIAKO ABELTZAINTZA JASANGARRIAREN PRIBATUTASUN POLITIKA

11. COOKIE-AK

Ikusi FAMIILIAKO ABELTZAINTZA JASANGARRIAREN COOKIE POLITIKA